banner
[Lam-dep][slider1]

"What is love? Those who don’t like it call it responsibility. Those who play with it call it a game..." được tạm dịch thành "Tình yêu là gì? Những người không thích nó, gọi nó là trách nhiệm. Những người chơi với nó thì gọi nó là trò chơi..."

1. If I could change the alphabet, I would put U and I together.

2. You can turn the sky green and make the grass look blue, but you can’t stop me from loving you.

3. You look great today. How did I know? Because you look great everyday.

4. I love you like life, do you know why? Cause you are my life.

5.  Love is like the air, we can’t always see it but we know it is always there! That’s like me, you can’t always see me but I’m always there and you know I’ll always love you.


Ảnh minh họa: besthealth.

6. What is love? Those who don’t like it call it responsibility. Those who play with it call it a game. Those who don’t have it call it a dream. Those who understand it call it destiny. And me, I call it you.

7. I wrote your name in the sand but it got washed away. I wrote your name in the sky but it got blew away. I wrote your name in my heart where it will stay.

8. I love you without knowing how, why, or even from where…

9. Cell phones can be irritating sometimes. You always have to reload, recharge every now and then. Messages are delayed. But there’s one thing I love about it. It connects me to you.

10. There are 12 months a year, 30 days a month, 7 days a week, 24 hours a day, 60 minutes an hour, but only one like you in a lifetime.

Dịch tiếng việt

1. Nếu anh có thể thay đổi bảng chữ cái, anh sẽ đặt em (U) và anh (I) bên cạnh nhau.

2. Em có thể biến bầu trời thành màu xanh của lá, hay biến cỏ lá thành sắc xanh của biển khơi, nhưng em không thể ngăn anh không còn yêu em nữa.

3. Hôm nay trông em tuyệt lắm. Làm sao anh biết ư? Vì ngày nào nhìn em cũng tuyệt vời.

4. Anh yêu em như yêu cuộc sống của chính mình, em biết tại sao không? Vì em chính là cuộc sống của anh.

5. Tình yêu giống như khí trời vậy, ta không nhìn thấy nhưng ta biết nó luôn ở bên. Điều đó cũng giống hệt như anh, em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nhưng anh luôn luôn ở cạnh em, mãi luôn yêu em.

6. Tình yêu là gì? Những người không thích nó thì gọi nó là trách nhiệm. Những người chơi với nó thì gọi nó là trò chơi. Những người không có nó thì gọi nó là giấc mơ. Những người hiểu nó thì gọi nó là số phận. Còn anh, anh gọi nó là em.

7. Anh viết tên em trên cát nhưng sóng biển sẽ cuốn trôi đi. Anh viết tên em trên bầu trời nhưng gió lại thổi bay đi mất. Vậy anh viết tên em trong trái tim anh, nơi mà nó sẽ ở mãi.

8. Anh yêu em mà không cần biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí là từ đâu…

9. Đôi khi điện thoại di động cũng thật phiền phức. Tin nhắn chậm chễ khởi động lại, sạc pin và nạp tiền. Nhưng có một điều mà anh yêu thích nó. Đó là nó kết nối anh với em.


10. Có đến 12 tháng một năm, 30 ngày một tháng, 7 ngày một tuần, 24 giờ một ngày, 60 phút một giờ, nhưng chỉ một người như em trong cả cuộc đời anh.
Nhãn:

Đăng nhận xét

Làm Đẹp

[Lam-dep][fbig1]

Thời Trang

[Thoi-trang][fbig2]

Du Lịch

[Du-lich][hot]

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.