Bắt đầu với công nghệ thực tế ảo trên điện thoại iPhone hoặc Android của bạn với các ứng dụng này để trải rộng phim, trò chơi, tin tức và chia sẻ ảnh 360 độ.

Xem thêm: 

1.YouTube

Android / iOS (Free)
2.Google Cardboard

Android / iOS (Free)

3.VRSE

Android / iOS (Free)

4. NYT VR

Android / iOS (Free)5.Sisters: A Virtual Reality Ghost Story

Android / iOS (Free)

6.Orbulus

Android / iOS (Free)

7.Seene

Android / iOS (Free)


8.Jaunt VR

Android / iOS (Free)


9.InCell VR

Android / iOS (Free)

10.RYOT VR

Android / iOS (Free)